PENSIJILAN TERAPI KEBANGKITAN SPITITUAL (TKS) 2018-06-06T16:19:10+00:00

PENSIJILAN
TERAPI KEBANGKITAN SPITITUAL (TKS)

PENGENALAN

PENSIJILAN TKS (TERAPI KEBANGKITAN SPIRITUAL) disusun secara ilmiah, sistematik dan saintifik menuju kebangkitan spiritual meliputi pemahaman spiritual dari perspektif psikologi, spiritual dan sains, mengenali yang hidup (zat) dan yang dihidupkan (jiwa dan jasad),proses dan aktiviti meleburkan keakuan diri (keegoan), proses dan aktiviti hidup dalam cahaya (kesedaran), penyucian diri (jiwa dan jasad) menuju spiritual yang holistik, praktis spiritual harian menuju keharmonian kehidupan dan sesi bimbingan/kaunseling Terapi Kebangkitan Spiritual. Enam pengisian atau strategi utama TKS iaialh, Strategi 1: Pengenalan dan Konsep Utama TKS – Mengenali Yang Hidup dan Yang Dihidupkan
Strategi 2: Mengetahui keberadaan Yang Hidup: Maha Dekat, Maha Mengurus dan Maha Berkuasa, Strategi 3: Membuang Keakuan Diri: Tiada Daya Upaya Melainkan Daya Upaya Yang Hidup Kekal, Strategi 4: Hidup dalam Kesedaran (Cahaya): Terhubung antara Yang Dihidupkan dengan Yang Hidup Strategi 5: Prinsip dan Teknik TKS: Membangunkan Diri Menuju Keharmonian dan Spiritual Strategi 6: Proses Menolong Berasaskan TKS: Enam Proses Bimbingan Terapi Kebangkitan Spiritual.

Diakhir program peserta akan memperolehi PENSIJILAN TERAPI KEBANGKITAN SPIRITUAL (TKS)  daripada pengasas dan penggubal modul TKS. Nama Pengamal TKS didaftarkan dalam website: www.psychologycounsellingacademy.com

SASARAN PENSIJILAN

Pensijilan TKS terbuka kepada ahli psikologi, kaunselor, pembimbing, guru-guru, pensyarah, ibu-bapa, fasilitator, ketua eksekutif, pengarah/ ketua pengarah, pemimpin organisasi, pengurus, usahawan, trainers, pegawai pemasaran dan jualan, pegawai kerajaan, consultant, leader MLM, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam pembangunan kemanusiaan. Sesiapa sahaja boleh mengikuti dan menguasai TKS tanpa syarat bidang dan kelayakkan akademik.

 

TAHAP DAN JANGKAMASA PENSIJILAN

Pensijilan TKS (Terapi Kebangkitan Spiritual) mempunyai tiga tahap pensijilan, iaitu;

 

TAHAP 1 : PENSIJILAN PENGAMAL TKS
Pengiktirafan : Pengamal TKS
Jangkamasa : 2 hari program/ 6 Slot/ 12 jam latihan)
Syarat : Tiada Syarat dan Kelayakan
Kelayakkan : Mengamalkan TKS dalam sesi psikologi, kaunseling, bimbingan dan latihan
TAHAP 2 : PENSIJILAN PENGAMAL MASTER TKS
Pengiktirafan : Pengamal Master TKS
Jangkamasa : 2 hari program/ 6 Slot/ 12 jam latihan)
Syarat : Telah menjalankan minimum 30 jam sesi TKS berekod (menggunakan borang log dan rekod TKS)
Kelayakkan : Mengamalkan dan menyelia pengamalan TKS dalam sesi psikologi, kaunseling, bimbingan, latihan dan aplikasi TKS dalam pelbagai bidang keilmuan
TAHAP 3 : PENSIJILAN PENGAMAL MASTER TRAINERS NEO-CBT
Pengiktirafan : Master Trainers TKS
Jangkamasa : 2 hari program/ 6 Slot/ 12 jam latihan)
Syarat : Telah menjalankan minimum 60 jam sesi TKS berekod (menggunakan borang log dan rekod TKS)
Kelayakkan : Menjalankan kursus Pensijilan Pengamal Asas dan Pengamal Master TKS dengan menggunakan nama dan modul TKS

POSTER, BROSUR DAN MAKLUMAT PENSIJILAN TERKINI

ARTIKEL TKS

GALERI TKS

Lihat Siri-Siri Program Pensijilan Pengamal TKS

SENARAI DAFTAR PENGAMAL TKS

Lihat Senarai Daftar TKS