SIRI LATIHAN KARPORAT 2018-06-06T16:29:35+00:00

SIRI LATIHAN KARPORAT

 • Aplikasi Psikologi
 • Kemahiran Teori dan Amali Kaunseling
 • Pembentukan dan Ujian Personaliti
 • Kaunseling Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan dan Kestabilan Emosi
 • Motivasi dan Produktiviti Pekerja
 • Pembangunan Kerjaya
 • Pengurusan Kualiti dan Strategi
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Analisis Keperluan Latihan Organisasi
 • Pembinaan Pasukan Cemerlang
 • Kepemimpinan dan Kepengikutan
 • Komunikasi Korporat Berkesan
 • Kemahiran Pemasaran
 • Neuro Linguistik Programing (NLP)
 • Coaching and Mentoring
 • Hypnosis dan hypnotherapy
 • Law of Attraction (hukum tarikan)
 • Sub-concious Mind (kuasa minda)
 • Kemahiran Therapeutic Comunity
 • Keibubapaan dan Pengurusan Kekeluargaan
 • Komunikasi Berkesan Antara Manusia
 • Pembimbing Rakan Sekerja, dll.

POSTER, BROSUR DAN MAKLUMAT LATIHAN KARPORAT TERKINI

ARTIKEL LATIHAN KARPORAT

GALERI LATIHAN KARPORAT

Lihat Siri-Siri Program Modul Latihan

SENARAI ORGANISASI LATIHAN KARPORAT